IT-governance – eller IT-forvaltning på dansk – er en måde at få styret sin IT i samme retning som virksomhedens strategi og målsætninger. Jamen, det gør alle da, ikke? Nej, desværre er der mange forskellige måder at forvalte sin IT på, og ikke alle måder understøtter forretningens mål.

IT-forvaltning kan dækker over mange ting – her følger et overordnet perspektiv.

På det strategiske plan dækker det over porteføljestyringen, dvs. primært styringen af den IT-mæssige understøttelse af de forskellige forretningsfunktioner. Her har jeg set flere gode eksempler på den såkaldte procesejermodel, hvor en repræsentant for forretningen har ansvaret for en given del af forretningsprocesserne – procesejeren har ansvar for at processerne er optimeret i forhold til forretningsmålene – samt at de er bedst muligt understøttet af IT-systemerne. Det vil sige at procesejeren løbende står på mål for en fuld sammenhæng mellem forretningsmålene, processerne og IT-understøttelsen.

På det taktiske plan dækker det over ejerskabet af ansvaret. Efter min opfattelse er den bedste model at forretningen ejer IT-budgettet og at IT-funktionen er leverandør. Med denne model opstår et balanceret, internt kunde-leverandør forhold, som sikrer forretningen den bedste IT-understøttelse.

På det operationelle plan dækker det over den måde som driftsopgaverne udføres på – der findes et særdeles godt metodesæt til dette – ITIL – som gør det nemt og overskueligt at opbygge en effektiv IT-drift, samtidig med at der opnås en høj grad af fleksibilitet. De fleste professionelle IT-driftsudbydere understøtter ITIL i en eller anden form, og derfor er det nemt at skiftevis insource og outsource IT-driften, hvis man benytter ITIL. Desuden er det væsentligt nemmere at styre det taktiske og operationelle plan af IT-forvaltingen, som det er beskrevet ovenfor.