Mange virksomheder betaler for meget for deres ERP-drift – hvorfor mon det? Jo, for selv om det er relativt nemt at skifte leverandør ved kontraktudløb, så bliver den årlige ERP-drift nærmest mekanisk overført til næste års budget – år efter år. Da leverandørens omkostninger i forbindelsen med ERP-driften generelt er faldende over tid, så der er gode muligheder for at forhandle priserne ned.

I en konkret kundecase blev ERP-driften udbudt på ny – og som følge heraf blev der opnået over 30% besparelse – og så endda på bedre aftalevilkår! Engangsomkostningen ved at udbyde driften på ny var tjent hjem allerede første år.

Skal man udbyde ERP-driften på ny, er der mange forskellige måder at opnå bedre priser på. For eksempel er der mulighed for offshoring, hvor man vælger en leverandør, som har mulighed for at udføre den overvejende del af driftsydelserne i lande, hvor timelønningerne er lavere end i Danmark. Jeg har kendskab til leverandører, hvor offshorepriserne er over 75%  lavere, og det giver mulighed for massive besparelser. Desuden er der mulighed for løbende nedregulering af priserne, f.eks. ved benchmarking. Dernæst kan man jo også overveje om serviceniveauerne er tilstrækkelige til formålet. Og så er der en række finansieringsredskaber, som dog ikke nødvendigvis giver besparelser, men som kan gøre det likviditetsmæssigt lettere at få godkendt en investering til udskiftning af driftsleverandøren.

Tag det første skridt og få set på ERP-driftsaftalen: Produceres store dele af drifstydelserne i typiske offshorelande? Er der en prisreguleringsklausul? Fås de lavest mulige priser til det ønskede serviceniveau? Er serviceniveauet passende i forhold til kritikaliteten af ERP-systemet?  Hvis der svares nej til en eller flere af disse spørgsmål er det måske tid til at overveje nyt udbud af ERP-driften.