De seneste år er antallet af såkaldte SaaS (Software as a Service) CRM-løsninger man vokset markant. SaaS-løsninger adskiller sig fra traditionelle CRM-løsninger, hvor man som kunde køber softwaren og installerer denne på egen hardware ved, at man i stedet lejer brug af software og hardware på månedsbasis hos leverandøren. Populært sagt får man umiddelbart adgang til CRM-systemet via et stik i væggen.

En måde at anskue en SaaS-løsning er at sammenligne det med en etageejendom, hvor der er mange familier, der lejer sig ind. I dette billedsprog er den traditionelle løsning enfamiliehuset, som man selv ejer og kontrollerer fuldt ud. Lejeløsningen har den fordel, at der er en række fælles faciliteter og opgaver, som udlejer tager sig af f.eks. vedligehold. I etageejendommen står udlejer for udvendig vedligehold af bygningen, og ved SaaS-løsningen står softwareleverandøren for de løbende opgraderinger, som er inkluderet i den månedlige leje. Lejeløsningen kræver desuden mindre investering ved indflytning, idet man jo ikke køber ejendommen. Omvendt er der ofte nogle flere begrænsninger, når man lejer. Man kan naturligvis ikke så let bygge om eller lave en tilbygning, som hvis man selv ejer bygningen/løsningen.

Som køber er det ganske vigtigt at forstå forskellen på det man kan kalde en ”ægte” SaaS-løsning og det vi kalder en hosted løsning. Bliver vi i billedsproget er en traditionelt hosting løsning ikke en etageejendom, men derimod et etfamilieshus, som man lejer og i større eller mindre omfang betaler leverandøren for at passe på og vedligeholde. Det er f.eks. ofte sådan at vedligehold på et etfamilieshus er større end på lejligheden i etageejendommen. Ved en hosted løsning er det således almindeligt, at man selv betaler for de løbende opgraderinger, som ikke er inkluderet i de månedlige omkostninger. Ved hostede løsninger køber man ofte også softwaren up front, mens det man lejer blot er hardwaren til at køre softwaren på inkl. driften af denne.