Mange SAP virksomheder vil hævde, at de kender deres SAP-performance. ”Vi har en SAP-oppetid på 99,7%”, eller ”Vores SAP-omkostninger i IT er kr. 24,3 mil.”. Sagen er bare, at dette kun er en lille del af den viden, som burde være ekstremt eftertragtet i næsten alle virksomheder, men som reelt sjældent eksisterer. Det kan sammenlignes med at have to ligninger med 10 ubekendte – og enhver matematiker ved, at det ikke er tilstrækkeligt. Med en anden analogi kunne det eksemplificeres med biløkonomi. En bil der kører 25 km/l er ikke nødvendigvis et billigt bekendtskab, hvis anskaffelsesprisen er høj, afskrivningerne er store, og den er dyr at servicere.

På samme måde er det med SAP-performance. Der er mange parametre (data), der skal sammenholdes og vurderes i forhold til den givne virksomhed. Hvor vigtig er brugertilfredshed eksempelvis – eller hvilke skjulte omkostninger, som ikke direkte er øremærket IT eller SAP, ligger der i forretningen? Hvad koster de 0,03% nedetid f.eks., når alt medregnes? Har man f.eks. styr på forretningens tidsforbrug på rapportering af fejl, kommunikation med IT omkring fejlretning og test mm.? Eller hvilke konsekvenser har en forsinket betalingstransaktion?

Men hvad skal der så til for at beskrive virksomhedens SAP-performance? Svaret er: ”Det kommer an på…”. Der findes ikke én formel, der beskriver det for alle virksomheder. ”One size fits all” må vi desværre overlade til markedsføringen af skisokker. Men en ting er sikkert. For at få styr på sin SAP-performance har man brug for en analytisk kapacitet med stor indsigt i SAP og virksomheders benefits og pain-points forbundet med SAP generelt.