Herbert Nathan & Co har forestået projektledelse af mere end 200 systemimplementeringer i offentlig og privat sektor. En tilbagevendende udfordring er: Hvordan sikrer man undervejs i projektet en løbende vurdering af projektets forretningsmæssige begrundelse?

En af grundende til at dette er svært er naturligvis, at et projekt pr. definition rummer en høj grad af dynamik. Projektledelsesopgaven er på en måde, at sikre tilstrækkelig vished til at man tør bevæge sig ud i det uvisse frem mod et mål, man ikke helt kender. Det er risiko og mulighed der går hånd i hånd. I den proces kan det, især i lange projektforløb, være vanskeligt at have kontrol over, om de gode argumenter, der startede projektet stadig holder.

Projekter af denne type er naturligvis funderet i en gennemarbejdet business case med kalkuler over forventede gevinster på kort og længere sigt. Så der er altid data til stede til en vurdering og det bliver i høj grad et spørgsmål om udmøntning af business casen samt projektets organisering, der afgør hvor let eller svært det er, at se om projektet er på sporet.

En business case kan med fordel brydes ned i formål, mål og succeskriterier. Det er kendt stof fra alle projektuddannelser. I praksis ser vi dog, at anvendelsen ofte er lidt anderledes end oprindeligt tænkt. Formålet er begrundelsen for projektet, målet er resultatet af projektet (realiserede leverancer) og succeskriterierne er de målbare effekter af projektets gennemførsel.

Ledelsesforankring af et projekt handler dernæst i denne tilgang, om at styregruppen for projektet tager ejerskab for business casen og vurdering af projektets fortsatte forretningsbegrundelse gennem netop det konkretiserede formål, mål og succeskriterier.

Med den rette organisering, ejerskab og udmøntning af business casen bliver denne vurdering en naturlig del af projektets ændringshåndtering.