Reglerne for offentlige udbud bliver håndhævet strammere i Danmark end det tidligere var tilfældet, og det gavner hverken leverandørerne eller de offentlige udbydere. De grundlæggende principper for offentlige udbud er jo bestemt af EU, og er grundlæggende ganske udmærkede. De har ikke ændret sig så meget over de sidste mange år, men på grund af mange sager om manglende overholdelse af reglerne – både fra leverandører og fra de offentlige udbydere – har det været nødvendigt at stramme kontrollen med disse. Det har medført en række begrænsninger som meget nemt kan skade den ønskede konkurrence i udbuddene.

Nogle helt fundamentale principper for offentlige udbud er gennemsigtighed og ligebehandling – og det lyder jo meget godt, ikke? Problemet er bare, at det kan være så svært at gennemskue resultatet af den måde, man gennemfører udbuddet på, at man kan faktisk nemt risikere at en leverandør bliver diskvalificeret på nogle utilsigtede konsekvenser af de stillede krav. Der er desuden så meget formalia forbundet med offentlige udbud at leverandører, selv ved banale fejl, kan blive diskvalificeret – eller at den offentlige udbyder bliver nødsaget til at aflyse udbuddet og genudbyde det. Sidst men ikke mindst er det jo blevet helt risikofrit for en leverandør at klage over gennemførte udbud, og det skaber en mængde usikkerhed og mulige forsinkelser for den offentlige udbyder.

Vi har på det seneste set, at Statens egen indkøbscentral – SKI – har haft svært ved at overholde udbudsreglerne, og de beskæftiger sig stort set hele tiden med dette.