Det ligge dybt i os alle, at vi gerne vil have det bedste. Det bedste hotel på ferien, den bedste bil, den bedste service, det bedste ERP-system….

Men kan man egentligt i generelle termer udpege et ERP-, HR- eller CRM-system som ”det bedste”? Hvis man kan er Gartner’s Magic Quadrant formentligt et godt bud på dette! Leverandørerne holder i hvert fald meget af at vise deres fine placeringer, og i visse, specielt større virksomheder, kan det være en helt nødvendig blåstempling for at blive valgt.

Fra en rådgiver vinkel er det imidlertid ganske interessant at opleve, hvorledes stort set hver eneste systemleverandør kan fremvise en magisk kvadrant eller tilsvarende fra andre analysefirmaer, som udråber netop deres løsning som det markedsledende.  

Dette hænger sammen med at markedet kan defineres på uendeligt mange måder f.eks. markedet for ERP til mellemstore internationale produktionsvirksomheder eller markedet for økonomisystemer til små virksomheder i Danmark.  Det er således muligt at skære markedet præcist på en måde, således at langt de fleste software virksomheder vil opnå rimeligt fornuftige placeringer.

Grundlæggende er der ikke noget forkert i at udråbe en markedsleder. Problemet opstår når en virksomhed vælger at benytte dette som central parameter for valg af system. Det kan således være rigtigt svært at vælge en løsning blandt lavt vurderede ”niche players” og ikke blandt markedslederne. Men jeg vil vove den påstand, at blot fordi en leverandør ikke er markedsledende ud fra den definition som analysefirmaet har lagt til grund for vurderingen, kan han sagtens have den ”bedste” løsning!

På samme måde som en filmanmelder kun kan give en vurdering ud fra sine egne synspunkter og præferencer, kan et analysefirma kun give en vurdering ud fra egne opsatte kriterier, som måske eller måske ikke svarer til de kriterier, der repræsenterer ”det bedste” i den enkelte virksomhed.  

Jeg mener således ikke det er muligt i generelle termer at udpege det ”bedste” ERP-, HR- eller CRM-system på markedet. Der findes kun én målestok hvorefter det ”bedste” system kan kåres og det er den enkelte virksomheds individuelle behov.

Husk på dette hvis du ”ønsker” det bedste system!