10 principper for god kvalitet

Hvad er god kvalitet i ERP-projekter?  Mange projekter er bundet op på implementering til en fast dead-line og indenfor et godkendt budget. Ofte er det kvaliteten af løsningen, som bliver ofret, når der ikke længere er tid og økonomi til at udvikle og teste løsningen færdig, eller sikre at alle er uddannet tilstrækkeligt.

ATP har netop vundet guld i SAP’s QA Award 2011 med Feriekontoprojektet, hvor HerbertNathan & Co har haft ansvaret for kvalitetssikring. Projektet har efterlevet følgende 10 principper, som af SAP er kendetegnende for god kvalitet:

  1. Forstå såvel forretnings mål som de tekniske krav
  2. Bliv enige om hvad der kan leveres indenfor den fastlagte tidsramme, og hvordan der sikres levering til tiden
  3. Arbejd sammen med alle interessenter for at opnå projektets mål
  4. Bliv fra starten enige om projektroller og ansvar
  5. Alloker de rigtige ressourcer til projektet, med det rigtige ansvar, kompetencer og erfaringer
  6. Gennemfør projektet professionelt ud fra en fastlagt metodologi
  7. Identificer risici og styr dem
  8. Udarbejd og styr projektet ud fra en kvalitetsplan
  9. Sikr at projekt teamet forstår hvor der med fordel kan anvendes ERP standard funktionalitet
  10. Foretag brugeruddannelse og forandringsstyring som en del af ERP projektet

Ved at følge de 10 ovenstående principper er det muligt at levere en løsning, som ikke alene er en projektmæssig succes, men som også leverer signifikante benefits til forretningen. Det at opnå ekstraordinære resultater er ikke et spørgsmål om held, men derimod et resultat af et nøje planlagt projektforløb, hvor kvalitetsstyring står højt på agendaen.