Et ERP system skal understøtte forretningens administrative kerneprocesser, derfor er det behovene i forretningen, der er essentielle at få dækket. Det ses til tider at en stærk IT-afdeling får ansvaret for implementeringen af et ERP system. I disse tilfælde sker typisk et skift i fokus fra dækning af forretningens behov til dækning af IT’s behov, samt en fokusering på implementeringsprocessen.

Problemet ved dette skifte er at IT overtager styringen og ansvaret for gennemførelse af de forandringer enhver ERP systemimplementering medfører. Dermed mistes forankringen hos opgavestilleren (forretningen) og dermed den naturlige interesse for at sikre at behovene bliver opfyldt i henhold til det forventede.  Nu er det ikke sådan at IT ikke kan varetage forretningens interesser, men IT’s kompetencer er typisk – ikke altid – ikke centreret omkring arbejdsprocesserne i forretningen, men derimod omkring data som processeres og integreres i forretningen.

Konsekvenserne ved ansvars- og interesseskiftene er at business casen får svært ved at blive indfriet, samt at projekterne fortaber sig i teknikaliteter og kontraktstyring fremfor fremdrift og indfrielse af gevinster. Så det enkle svar til denne blogs retoriske spørgmål er Nej, man skal så vidt muligt sørge for at implementeringen styres af forretningen. Dog skal IT deltage i projektet, da deres kompetencer også er nødvendige, men som medspillere og ikke ledere af projektet.