Er dit Projekt på rette vej?  Tjek formålet!

 Hvordan kan man bedømme om et projekt er på rette vej. Ofte går det jo nemt i starten, alle mener det går fint, og først et stykke henne i projektet går det galt.   En af de første ting man skal bedømme et projekt på er projektets formål!

Det skal helst kunne udtrykkes kort og tydelig forklare hvad der er meningen med projektet og deri også indeholde hvorfor projektet har sin eksistensberettigelse.

Her er et eksempel:

”Formålet med rejsekortet

 Formålet med rejsekortet er, at det skal samle landets forskellige takstområder, billetsystemer og rabatordninger i ét fælles system, som skal gøre det mere enkelt for kunderne at bruge den kollektive trafik. Selve rejsekortbilletten er et elektronisk chipkort, som kan bruges i både bus, tog og metro. Kunden kan således bruge det samme chipkort til at rejse rundt i hele landet, og prisen for rejsen udregnes uafhængigt af, hvilket trafikselskab kunden rejser med, så længe rejsen foregår med trafikselskaber, som deltager i rejsekorttakst-samarbejdet.”

(kilde: Rigsrevisionen: ”Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet”

Det ser ikke godt ud. For langt, indeholder løsningselementer og inkluderer forudsætninger.  Spændende hvordan dette projekt vil forløbe.

 Et andet eksempel:

”Formålet med projektet er at implementere et nyt system der understøtter virksomhedens strategi om udvikling og ekspansion”.

Formålet er kort. Det er udtrykt omvendt at det gamle system ikke længere kan opfylde formålet. Der ser ikke ud til af være tale om et optimeringsprojekt, men blot om en systemudskiftning der kan understøtte virksomhedens strategi. Formålsbeskrivelsen vurderes til at være i orden.

 Prøv at gå din organisations aktuelle projekter igennem, og opstil projektformålene samlet. Kniber det med en præcis formålsbeskrivelse jf. ovenstående, er det et advarselssignal på at noget kan være galt.