En af de vigtigste områder der kan afsløre om et projekt er fornuftigt startet er ved at se på projektets scope, også kaldet projektrammer eller projektomfang.

Korrekt scoping er en særdeles vigtig disciplin der kræver en vis indsats, men er en nødvendighed for at et projekt kan få ordentlige livsbetingelser. Projektets omfang skal defineres så præcist at man altid ved om en konkret aktuel problemstilling har indflydelse på projektet eller om dette er projektet uvedkommende. Dette sker f.eks. ved at definere projektets scope ud fra følgende synsvinkler:

–          Projektets person-ressourcer, Organisation og geografi

–          Processer / arbejdsgange

–          Integrationer internt i projektet og med projektets omverden

–          Infrastruktur og teknologier

–          Projektets forventede indsats (tid)

–          Kalendertiden afsat til projektet

–          Data der skal konverteres og nummersystemer

Er der ikke afdækket disse elementer i et projekt, så vær på vagt!