Mange undrer sig nok hvorfor ERP-systemerne ikke alene kan benyttes til virksomhedens budgettering. Alle virksomheder har budgetteringen som en meget høj prioritet i forhold til at styre virksomheden, og ERP-systemer dækker jo efterhånden så mange andre funktioner. Budgettering stiller dog særlige krav til funktionalitet, procesunderstøttelse, fleksibilitet, sikkerhed og teknologi, i forhold til mange andre typer systemer, herunder altså også ERP-systemer, og derfor er det nødvendigt at have målrettede budgetsystemer.

En række undersøgelser og analyser af virksomhedernes budgetlægning viser, at langt de fleste budgetter den dag i dag registreres, behandles og rapporteres helt eller delvist i Excel regneark, hvilket gør Microsoft til den største aktør på markedet for budgetsystemer. Regneark alene som værktøj til at understøtte budgetprocessen i større, eller for den sags skyld bare mellemstore virksomheder, er dog noget usikkert og uden processtøtte, og der er derfor, over en årrække, fremkommet en lang række Best-of-Breed (BoB) budgetsystemer, som sikrer funktionel, procesmæssig samt sikkerhedsmæssig understøttelse af budgetprocessen.

Stort set samtlige ERP-systemer har fra helt fra de tidligere dage indeholdt funktionalitet til budgettering, men denne funktionalitet har været begrænset i forhold til virksomhedernes behov, hvorfor disse i høj grad har anvendt regneark til at kompensere for manglende funktionalitet. Desuden har processerne samt teknologien for budgetlægning rent funktionelt aldrig helt passet ind i rammerne af et ERP-system.

Der findes en række målrettede budgetsystemer og markedet er langt inde i en konsolideringsproces, hvor de ”bedste” BoB systemer er opkøbt af de store ERP-leverandører i erkendelsen af, at de ikke kan rumme denne funktionalitet på samme funktionsmæssige platform som ERP-systemerne. Det betyder, at budgetsystemerne nu i større eller mindre grad er en integreret del af ERP-leverandørernes stadigt stigende løsningsportefølje. Situationen i markedet for budgetsystemer kan sammenlignes med ERP-markedet i almindelighed – få store leverandører (ERP-leverandørerne), nogle nicheleverandører samt en række BoB leverandører.

Udbredelsen af målrettede budgetsystemer i virksomhederne er stigende og udgør ifølge de væsentligste leverandører et stort vækstpotentiale, hvilket peger på, at der i mange virksomheder er plads til forbedring på dette område.

Der er ikke en bestemt type virksomhed, som har behov for velfungerende budgetsystemer, og i første omgang er behovet ikke strategisk. Flere virksomheder udtrykker behov for bedre styring, både i forhold til realisering, men også i forhold til rapportering, målstyring, planlægning og budgettering. Det er derfor at leverandørerne har fokus på dette område.

Konsulentmarkedet er endnu noget begrænset eller fragmenteret, i første omgang fordi budgetsystemerne er bygget til at blive forvaltet af forretningsbrugerne og ikke af IT-teknikere. Det er dog sandsynligt at de væsentligste leverandører får opbygget et konsulent- og partnernetværk, hvis de skal udnytte det potentiale der er i markedet lige nu. Til gengæld vil det være svært at finde tilstrækkeligt med ressourcer i den nærmeste fremtid.