Energi hos projektressourcer i projekter er et emne, der er søgt belyst i mange synsvinkler.

Energirige ressource er også ofte kendetegnet som meningsdannere, frontløbere, forandringsagenter og meget andet. I projekter bliver de ofte udpeget via projekt human ressorce synsvinkler, og derefter anvendt mere eller mindre bevidst i projekterne.
Jeg mener, at der er gode resultater ved at anvende disse energi bærere, som det vælges her at kalde dem, aktivt! Mig bekendt findes der kun studier af dette. Dvs. der er begrænsede evidente metoder, der f.eks. målbestemt ud fra en energiskala, kan tildele ressourcer opgaver af en sværhedsgrad, der kombinerer ressourcens viden, indsatsmuligheder og evner med energiniveauet hos ressourcen.
Vi kender det, når vi somme tider møder en person der stormer os med positiv energi for sagen, og forhåbentlig kender vi også denne energirus hos os selv. Vi har intuitivt en fornemmelse af vigtigheden af denne energi og det brændstof det bringer projekter, men ofte kniber det med tiden til at strukturere disse følelser og fornemmelser ind i konkrete vurderinger.

Jeg vurderer, at denne energifaktor udgør halvdelen af et projekts succeschance og derfor opfordres alle de der udpeger ressourcer i et projekt, til, som minimum, at vurdere om projektets ressourcer vil medføre positiv , neutral, eller negativ energi til et projekt. Såfremt der er blot nogle få negative ressourcer skal de være modsvaret af den dobbelte positive energi. I alle projekter er det forholdsvis enkelt at nedbryde, men det kræver mindst dobbelt så mange evner at opbygge og gennemføre. Energi skal derfor være et vigtigt element i ressorceudvælgelsen og styringen. Endelig skal nævnes at en person der måske generelt udstråler kritik, negativitet og pessimisme sagtens kan bringe positiv energi ind i et projekt.
Energi skal der til men det er særdeles vanskeligt at publicere energiniveauer i projekter som tørre fakta. Dermed fastholdes dette styringsredskab pt. i det skjulte, og ofte ustruktureret som følelser, mavefornemmelser og erfaringer. Hermed en opfordring til at få det lidt højere på agendaen f.eks. i forbindelse med projekt vurderinger.