I de mange anskaffelses- og implementeringsprojekter HerbertNathan & Co gennemfører hvert år, er det slående så stor en forskel der kan være i virksomhedens forventninger til ERP systemerne. Jeg tænker på den klassiske naive tilgang at “hvis blot vi får et nyt ERP system vil vore problemer bliver løst”, og vel at mærke uden at virksomheden skal forandres, hverken for processer, organisation eller medarbejdernes kompetencer. Især den sidste del med kompetencer kan i visse brancher komme som et chok.

For løbende at kunne udvikle virksomheden er det nødvendigt at ERP systemet kan støtte forandringen. Det betyder at ændringerne i virksomheden skal kunne oversættes fra forretningen til teknologien. Hvis ikke virksomheden vil bruge store summer på ekstern konsulentbistand med kompetencer på dette felt, er vejen frem selv at have dem. I denne sammenhæng er governance “limen”, som netop binder forretning og system sammen. Det kræver dog at virksomheden etablerer en struktur og ressourcer, der kan udføre governance.

På dette punkt er der typisk en total mangel på erkendelse af behovet, eller også er tror man det blot drejer sig om drift, support og vedligehold. Vi ser ofte at dette punkt negligeres, og derfor efterfølgende kommer ind af bagdøren, eller at det går helt galt, så ERP systemet får skylden for at tingene ikke fungerer. Hvordan kan virksomhederne blive bedre til at erkende dette kompetencebehov ? Indsend din kommentar.