Både leverandører af og partnere til ERP systemer leverer såkaldte templates, skabeloner, fast-tracks m.v., hvor ERP systemet forud konfigureres til en bestemt industri eller branche, f.eks. KMD Opus til kommuner, SAP til sygehuse, Oracle til statslige institutioner, Dynamics NAV til detailhandel o.s.v.

Ved konfigurering, dvs. opsætning af standard parametre, af et ERP system foretages der nogle forretningsmæssige valg af hvorledes den enkelte virksomhed er struktureret på, både hvad angår i selskabsstruktur, organisationer, processer, dataregistreringer m.v. Det præ-konfigurerede ERP system vil ved en implementering have færre af disse konfigureringer, da de allerede er foretaget af leverandøren. Når valget for en parameter er foretaget er fravalget af noget andet også sket, f.eks. kan en parameter være om virksomheden opererer i en flerselskabsstruktur eller enkeltselskabsstruktur.

Oftest vil de større virksomheder være mere komplekse i disse parametre, men der er færre virksomheder med de komplekse behov. Derfor vil en præ-konfigureret ERP løsning ikke være i fokus for den store og komplekse virksomhed. Min påstand er at de præ-konfigurerede ERP løsninger ofte vil være billigere og hurtigere at implementere, men for den store virksomhed vil de sandsynligvis have svært ved at imødekomme kompleksiteten, og så vil denne type løsning ikke være relevant. Derfor er de rettet mod den mellemstore virksomhed.

Hvad synes du? Indsend din kommentar!