ERP projektledelse

Hvad er det, som adskiller et ERP-projekt fra andre projekter? Hvorfor kan man ikke bare hyre en vilkårlig projektleder til at implementere et ERP-system, når han kan påvise at have kørt mange andre store projekter. Min påstand er, at det kræver forskellige typer af projektledere, hvis man skal bygge en Storebæltsbro eller man skal implementere et ERP-system.

Lad os se på nogle lighedspunkter mellem de to typer projekter:

  • Begge projekter kan tage længere tid og koste mere end budgetteret.
  • Begge projekter kræver, at man kan lave en projektplan, styre ressourcer og budget.
  • Begge projekter kræver at man på forhånd har defineret scope.
  • Begge projekter kræver en god issue- og ændringsstyring.
  • Begge projekter kræver en god risikostyring.
  • Begge projekter skal regelmæssigt rapportere til styregruppe og/eller ledelse.

Men hvorfor er det så anderledes?

Udover at en projektleder skal kunne de generiske standarddiscipliner for projektledelse, som nævnt ovenfor, er det også vigtigt, at projektlederen har en vis indsigt i det faglige/tekniske område, som skal implementeres.

Erfaring er vigtigt. Det er ikke nok, at man har et certifikat i IPMA eller PRINCE2, for at kunne lede et ERP-projekt. Det kræver flere år på bagsmækken, for at kunne forudse, hvornår problemerne opstår og helst kunne tackle dem, inden de opstår. Det er ikke de samme problemer, som opstår i et byggeprojekt, som der opstår i et ERP-projekt. Det er vigtigt at kende de forskellige faser og aktiviteter i et ERP-projekt, lige fra analyse, design, konstruktion, test, konvertering, uddannelse og til go-live.

Et ERP-projekt er ikke kun et teknisk projekt, men i høj grad også et forandringsprojekt. En succesfuld implementering af ERP er tæt knyttet til forandring af arbejdsprocesser og organisation.

Projektlederen skal ikke sidde ensomt på sit kontor og styre projektet ud fra detaljerede aktivitetsplaner og budgetter. Han skal have gode sociale egenskaber og kunne ”walk-the-talk”. Han skal ud blandt projektdeltagerne og lytte til, hvad der sker. Ligesom andre gode ledere skal han ved sin egen person vise, hvilke præstationer der forventes. Når der er travlt, er det også projektlederen, som bliver efter arbejdstid for at påskønne og opmuntre projektdeltagerne, som yder en ekstra indsats.  Men han skal også forstå, at der løbende skal foretages kommunikation om projektet til omverdenen.