ERP er en fællesbetegnelse for en masse forskellige begreber og systemer – og er en slags fællesbetegnelse for alt der har noget med administrationen af en offentlig eller privat virksomhed at gøre. Vi kender jo SAP som den helt overskyggende og fuldt dækkende ERP suite, som kan alt hvad en virksomhed kan forestille sig. Fællesbetegnelsen ”ERP” (Enterprise Ressource Planning) dækker jo over funktionerne regnskab, bogholderi, debitor, kreditor, lager, indkøb, salg, kundestyring, personalestyring, ledelsesinformation, planlægning, produktion, logistik – man kan helt sikkert tilføje yderligere begreber – der kommer nye til og visse falder fra.

ERP branchen er under konstant forandring og især under konsolidering, selv om det sker med langsommere fart end de fleste havde forudset tidligere. De ”store” ERP leverandører tilkøber nye virksomheder, som har Best-of-Breed(BoB) systemer der særligt godt dækker specifikke brancher eller funktionsområder, så de til stadighed kan sikre sig en fuldt dækkende suite til at opfylde alle kundernes behov. Under de ”store” findes til stadighed en underskov af BoB leverandører, som enten satser på at betjene den niche de har kompetencer og kunder indenfor eller satser på at blive så attraktive at én af de ”store” køber dem op.

En tendens vi ser lige nu i ERP branchen er, at leverandørerne i højere grad fokuserer på BoB løsninger, men fuldt integrerede eller integrerbare i de gængse ERP suiter. Integration er her nøgleordet – integration er nok historisk én af de faktorer, der har medført mest forsinkelse og fordyrelse i mange implementeringsprojekter. Indenfor området integration er der dog sket en stor udvikling i teknologien, således at det er blevet lettere at integrere BoB og ERP suiter. Her tænkes på udbredelsen af SOA (Service Oriented Architecture) og Middleware, som henholdsvis sikrer et fælles sprog samt en transportvej for implementering af sikre og velfungerende integrationer.

ERP suiter vil findes i lang tid fremover, men der vil i fremtiden blive bedre plads til BoB løsninger, som kan indgå fuldt integrerede i ERP suiter og flere af de ”store” ERP leverandører har set, at det endegyldige svar på virksomhedernes behov ikke nødvendigvis er ”one-size-fits-all”.