Hvad kommer de sociale medier til at betyde for den måde, detailhandelen driver forretning på og på lidt længere sigt muligheden for at trække på og påvirke data opsamlet i arbejdsprocesser omkring ERP?

Det spørgsmål er især vanskeligt at besvare, især fordi de mekanismer, som driver udviklingen i disse år, i høj grad er styret af forbrugeren og i mindre grad som tidligere af forretningerne. Indenfor de seneste få år har de fleste af os høstet erfaringer med køb ad andre kanaler end de fysiske butikker. Her har vi sikkert også oplevet, hvordan vi selv forholder os mere kritisk til købsoplevelserne i de fysiske forretninger, fordi vi selv hurtigt kan finde både produktinformationer, produkter og anbefalinger fra folk, vi stoler på meget hurtigt på nettet.

Hvad betyder det, at forbrugerne (du og jeg) på den måde langsomt tager magten, og hvor hurtigt går det? Har det konsekvenser for ERP?

Erik Qualman har skrevet bogen Socialnomics – en sammentrækning af Social Media og Economics. Det dækker over værdier skabt og delt gennem sociale medier og de økonomiske, politiske og mellemenneskelige konsekvenser heraf. Det er spændende læsning og kan give et fingerpeg om det pres virksomheders forretningsmodeller, infrastrukturer og strategier kommer under i de kommende år.

Qualman fremfører, at det at spørge til ROI på sociale medier svarer til at spørge til ROI på din mobiltelefon. Pointen er, at spørgsmålet måske slet ikke er relevant, da vi alle er medskabere af den virkelighed, der er på vej gennem sociale medier. Det er ikke et spørgsmål om man skal med, men om hvor god man er til det.

Statistikkerne, Qualman støtter sig til, er tankevækkende. En konkret case med en familieejet virksomhed forøgede omsætningen fra 4 til 50 millioner dollars gennem sociale medier. Et af ræsonnementerne gik på, at hvor de tidligere havde brugt f.eks. 15.000 dollars på direct mail kampagner og fået 200 nye kunder, havde de med 0 dollar via Twitter fået 1800 nye kunder.

Ford lancerede deres nye Explorer på Facebook og fik mere trafik end en Superbowl reklame. Hvert sekund får LinkedIn 2 nye brugere. Hvert minut uploades 72 timers youtube video. Hvis man ser på, hvor hurtigt forskellige medier voksede til 50 millioner brugere, så tog det radioen 38 år, TV 13 år, Internet 4 år og Ipod 3 år. Til sammenligning fik Facebook mere end 200 millioner brugere på under et år.

Hvis man sammenligner den voldsomme trafik og vækst med det forhold, at 53% af Twitter brugerne anbefaler produkter, og at 90% af forbrugerne har mere tillid til den direkte anbefaling end til en reklame – ja så får man en fornemmelse af hvor udviklingen bærer hen.

Man kan ikke længere købe sig til opmærksomhed via de sociale medier, så et stort budget er ikke det altafgørende.  Man får hvad man giver – er en af pointerne. Så stil dine produkter og ydelser til rådighed. Resten er op til forbrugeren.

Det bliver spændende i de kommende år at tale om de sociale mediers indflydelse på ERP og nogle af forudsætningerne for at kunne stille produkter og ydelser til rådighed med direkte forbindelse til virksomhedens motorrum.

Del gerne dine overvejelser med os.