For nogle år tilbage blev der sat meget fokus på work-life balance. Hvordan balancerer man som individ sin tid og indsats mellem alle sine karrieremæssige gøremål og familie, sundhed, venner og øvrige interesser. Det var et udslag af stigende pres/stress på den enkelte, og det er vel stadig yderst relevant. Hvad vil man gerne have ud af sit liv?

Der opstod forskellige værktøjer til styring af den personlige tid. Et af dem var en timemanagement matrix, man kan lave, hvor man inddeler sine opgaver i Vigtigt/haster (kritiske opgaver), Vigtigt/haster-ikke (ofte personlig udvikling, sundhed), Ikke Vigtigt/haster (visse emails, møder), Ikke vigtigt/haster ikke (TV, tidsspilde).

Det kan være et fint redskab til at få bevidstgjort en måske ubevidst prioritering, der foregår. F.eks. tror jeg, mange genkender ubevidst nedprioritering af sundhed – løbeturen er en klassiker. Udfordringen er indlysende nok, at det er svært at indhente mange års tabt sundhed.

Vi er ofte ude at tale med kunder om ERP strategi og roadmap for kommende tiltag – ERP, HR, Løn osv.

Ofte er møderne og behovet afstedkommet af opgaver i kategorien Vigtigt/haster (systemer er uddaterede, integrationer halter, kritiske processer er ikke længere understøttet osv.), hvilket er helt naturligt. Spørgsmålet er, om det er tid til at kigge på Vigtigt/haster-ikke kategorien, for ikke at komme i en situation, som minder om den med sundheden – det kan være svært at hente det tabte ind.

Vi har i retail skelet til udviklingen i USA og tendenser på Retail Big Show i New York tidligere på året for at få en fornemmelse af, hvor det bærer henad. Her er nogle trends:

Dashboards – anvendes til at reagere på dagens tal i løbet af dagen og ikke ugen efter.  Dagens data flettes fra forskellige kilder.

Butikstælling – Software der tæller antal kunder i et storcenter eller butik i løbet af en dag. Der laves statistik pr time og pr. område. Der anvendes en kombination af kameraer og billedgenkendelse.

Heat maps – Viser kundebevægelser i den fysiske butik. Kan anvendes til at optimere indretningen f.eks. ved at placere skærme med bestemte oplysninger strategisk rigtigt.

All-channel commerce – ERP, CRM, e-commerce, mobile og analytics samlet i en enkelt platform.

Mobile – Den mobile revolution er over os, og der er flydende grænser mellem mobil, tablet og desktop computing. Kunderne vil købe mobilt – når det passer dem. Mobile payment er på vej.

Brugsoplevelser – Experience is everything – og du kan tabe omsætning til en ubetydelig konkurrent, som har en god e-shop.

Sociale medier – Løsninger der centralt kan anvendes til at planlægge social medie kampagne. Man kan overvåge konkurrenter og lære af deres gode resultater.

Det meste af ovenstående vil mange danske virksomheder med stor sandsynlighed placere i Vigtigt/haster-ikke (eller måske slet ikke vigtigt) i forbindelse med ERP tiltag. Udfordringen er som med sundheden – det tabte er på et tidspunkt bare tabt.

Udviklingen på især nettet går ifølge fremtrædende forskere så hurtigt, at det for mange virksomheder ikke er et spørgsmål, om de f.eks. skal have en on-line strategi. Det er et spørgsmål, om de overhovedet eksisterer om 5 år, hvis ikke de kommer i gang.

Så når vi taler ERP strategi og roadmap, kan det efter vores opfattelse give god mening at se på markedstendenser, forretningsstrategi og -modeller samt vurdere den samlede projektportefølje i det lys. Vi kunne kalde det ERP++. Det skal sikre, at et tilsyneladende Vigtigt/haster-ikke projekt ikke ubevidst kommer til at blokere den fremtidige forretning.

Giv os gerne dit input til ovenstående.