Sidst vi i familien fik ny bil, foregik det over telefonen for mit vedkommende. Jeg fik 2 valgmuligheder og et par features, og så var den bestilt. Det var en lidt underlig fornemmelse. Traditionelt er det noget, jeg bruger en del tid på – ud at få en prøvetur, sparke lidt på dækkene og få en fornemmelse af kabine, ydelse, køreegenskaber og alt dette. I dette tilfælde nåede jeg at læse lidt på nettet – det var alt. Vi anskaffede på baggrund af specifikationen.
For nylig stod vi hos en kunde og diskuterede med et sæt af leverandører, hvordan en mulig ERP opgave skulle gribes an, og jeg synes der var en del paralleller til bilkøb.
Diskussionerne gik på, hvorvidt man bør vælge en implementeringstilgang med procesbeskrivelser og efterfølgende løsningsbeskrivelser før systemintroduktion, eller man bør gå i gang direkte på systemet.
I forhold til den rene procestilgang er argumenterne, at leverandørens konsulenter får rigtigt godt indblik i kundens forretning, og den dybde, det giver, smitter af på den kommende løsning. Til gengæld får kundens organisation først sent indblik i løsningen og kan derfor ikke vurdere løsningsmæssige tiltag i denne indledende fase – men det er heller ikke som udgangspunkt tanken.
På den anden side giver en tidlig systemintroduktion noget kompetence hos kunden, som mere kvalificeret kan byde ind i hele det efterfølgende arbejde.
Der kan siges for og imod.
Spørgsmålet er, om tiden er ved at løbe fra den meget rene procestilgang? En ting er, at det ligesom med bileksemplet virker næsten naturstridigt, at løsningen ikke introduceres tidligt. Både for at demonstrere selve løsningen, men også skabe tillid på hele holdet til kompetencer og produkter.
Noget andet er, at proceskortlægninger har tendens til at blive meget langtrukne og dyre og producere mange dokumenter. Det kan være meget svært somme tider at vurdere det egentlige udbytte.
Noget helt tredje og nok så væsentligt er måske, at vi på konsulent og leverandørsiden i mange år har talt om standardisering. Flere og flere kunder spørger sig selv og os, om der da ikke er andre i samme industri, der har gjort det her før, så der findes både processer og løsninger, der kan adapteres og næsten direkte dække behovet. Hvor er best practice?
Der er en udvikling i gang, hvor man går efter på kortere tid at kunne høste nogle forretningsmæssige gevinster ved implementering af ERP netop på basis af et sæt standardiserede industrispecifikke processer, som er sat op i en given løsning. Måske vil dette brede sig – det virker naturligt.
Det er også muligt, at købsmodeller vil ændre sig – at man netop ikke køber andet end en standardopsætning i første omgang, men først senere, når man har set hvor langt løsningen i standardopsætning kan løse behovet, indgår den endelige aftale. De første faser bliver dermed en slags betalt prøvetur – ligesom vi har det bedst med, når det gælder biler. Så kan man altid efterfølgende skele til prislisten med ekstraudstyr.
Del gerne dine tanker med os.