For et år siden begyndte HerbertNathan & Co. arbejdet med at kortlægge Business Intelligence (BI) markedet i Danmark. Dette arbejde er offentliggjort i en rapport om BI markedet og beskriver mange af de leverandører, der findes på markedet. Arbejdet med rapporten har givet os en indsigt i, hvordan Business Intelligence købes og sælges i Danmark og afsløret et paradoks i den dialog, som ofte foregår på markedet.
Mange BI leverandører lægger vægt på i deres salgsmateriale og præsentationer, at BI skal ses og anvendes som en forretningsløsning og ikke som teknologi. Værdiskabelse ligger i anvendelsen af BI i forretningen, når der træffes bedre beslutninger, der fører til lavere omkostninger eller større værdiskabelse for kunderne. Når man går leverandørerne på klingen og efterspørger eksempler på, hvordan løsningerne rent faktisk skaber værdi, sidder man dog med en følelse af, at BI stadigvæk ofte sælges – og købes – som teknologi, idet det, der leveres typisk er standard rapporter, kuber, rensede data, fyldte datavarehuse og scorecards i portaler. Dette er selvsagt forskelligt fra leverandør til leverandør og nogle kan fremvise adskillige referencehistorier om værdiskabelse, men det er stadigvæk ofte teknologien, der er i førersædet.
På forretningssiden findes der en del undersøgelser, der viser, at virksomheder ofte måler værdien af BI løsninger – business casen – i f.eks. tidsbesparelser, når flere datasæt skal kombineres til en rapport, i hvor mange mandetimer, der spares, når et monster Excel ark kan tages ud af drift, eller reduktion i antal fejl i dataoverførsler fra transaktionsdatabasen til datavarehuset. Det vil sige, at en stor del af business casen fokuserer på omkostningsbesparelser. Alle de andre fordele, som kan være sværere at kvantificere, som f.eks. forbedret beslutningstagen, muligheden for bedre analyser, bedre integration af mål og eksekvering mv. betragtes som ”strategiske fordele”, som der ikke lægges den samme vægt på i beslutningen.
Måske kan man derfor sige, at BI løsninger sælges på den måde, de købes på. Så længe virksomhederne ser værdien af BI løsninger som omkostningsbesparelser, vil BI blive solgt som teknologi.
For os udgør dette et paradoks. Alle ved og taler om, at Business Intelligence og Analytics er indlysende forretningskritiske og værdien af disse løsninger ligger ikke i de relativt beskedne omkostningsbesparelser i forbindelse med en mere effektiv databehandling. Nej værdien findes i de nye muligheder, som en større indsigt i forretningen, kunderne, medarbejderne og omverdenen kan føre med sig. De almindelige brugere, som er ret ligeglade med teknologien, skal kunne slippes løs på virksomhedens data med værktøjer, der gør dem i stand, på en kreativ måde, at opnå ny indsigt og se nye sammenhænge, som igen gør dem i stand til at træffe bedre beslutninger, der skaber værdi for virksomheden.
Spørgsmålet er, hvornår denne side af BI bliver rådende og det enorme værdipotentiale, der ligger i virksomhedernes data, slippes fri.