Visualisering er et af de begreber, der er dukket op på Business Intelligence (BI) markedet indenfor de sidste år. Begrebet omfatter BI løsninger til interaktiv grafisk visualisering af data, der fremmer brugerens forståelse for og i sidste ende anvendelse af den information, som præsenteres. Visualiseringsløsninger indeholder som regel en imponerende samling grafiske præsentationsmuligheder, funktionalitet til import af data, funktionalitet, der foreslår grafiske præsentationer, der matcher dataene, collaboration/samarbejds-funktionaliteter og brugervenlige grafiske interfaces.

I lang tid har QlikView og Tableau Software domineret denne del af BI markedet, men indenfor de sidste år er de andre aktører på BI markedet begyndt at røre på sig. For eksempel SAP/BO, SAS institute, IBM, Targit og MicroStrategy har alle lanceret visualiseringsløsninger indenfor det sidste år. Mange tilbyder faktisk, at brugeren kan hente en gratis (ofte begrænset) udgave af en visualiseringsløsning fra deres hjemmesider. Microstrategy løsningen kan f.eks. findes her og QlikViews her.

Visualisering er derfor højt på dagsordenen hos de fleste BI leverandører og markedet for disse løsninger er i hastig vækst.

Det skorter heller ikke på lovprisende beskrivelser på leverandørenes hjemmesider. Visualisering er simpelthen det bedste siden ’skiveskåret brød’ og byder på forbedringer af bibelske dimensioner. Men passer det nu?

Den kendte ”Hype kurve” indenfor BI-teknologi-verden viser jo, at mange teknologier lanceres med store armbevægelser, men kan så ikke altid levere.

Der er blevet forsket i, hvordan visualisering af informationer påvirker beslutningstagen lige siden computeren – eller måske snarere computerskærmen – blev opfundet. Ofte har denne forskning vist, at beslutningstageren, konteksten, beslutningen og informations-typen påvirker resultatet. Dette er ikke overraskende.

Der er for nylig også forsket i, hvordan de nyere visualiseringsløsninger påvirker beslutningstagen i virksomheder. En spændende artikel af et forskerteam i Iowa og Las Vegas (Dilla, Janvrin, & Raschke 1)) har dykket ned i forskningen indenfor computer-baseret interaktivitet og sammenlignet op mod 100 forskellige forskningsprojekter. Disse projekter fokuserede f.eks. på beslutningstageres muligheder for selv at vælge deres informationer, anvendelse af grafiske præsentationsformer vha. visualiseringsværktøjer, kvaliteten af informationen, hvor gode beslutningerne blev og hvad der kom ud af beslutningerne i sidste ende.

Konklusionerne er ret interessante:

1. Funktionaliteter der grafisk organiserer og præsenterer komplekse datasammenhænge forbedrer beslutninger set i forhold til rapporter, der indeholder tabeller med tekst og tal.

2. Hvis beslutningstageren har mulighed for selv at vælge sammensætning og præsen-tation af informationer, forbedrer det beslutningen, set i forhold til prædefinerede præsentationsformer, som f.eks. scorecards og dashboards.

3. Hvis der er tale om simple beslutninger, kan grafiske præsentationer af informationer forringe beslutningskvaliteten set i forhold til mere komplekse beslutninger.

4. Løsninger, der tilbyder collaboration/samarbejdsfunktionalitet samtidig med visualise-ring, forbedrer fælles beslutninger og dataanalyse i grupper.

5. Brugere med et højt vidensniveau træffer bedre beslutninger vha. visualiserings-værktøjer, end brugere med et lavere vidensniveau.

Det ser ud til, at det gamle ordsprog ”Et billede siger mere end 1000 ord” også passer, når det kommer til visualisering. Baseret på så objektiv forskning som muligt, ser det ud til, at disse løsninger forbedrer beslutningstagen – under visse forudsætninger vel at mærke – samt beslutningstagerens muligheder for at overskue komplekse datasammenhænge. Selv om leverandørenes løfter måske skal tages med et gran salt, kan det være en god idé at overveje disse løsninger som en del af en samlet BI løsning.

———-

1) Dilla, W., Janvrin, D. J., & Raschke, R. (2010). Interactive Data Visualization: New Directions for Accounting Information Systems Research. [Article]. Journal of Information Systems, 24(2), 1-37. doi: 10.2308/jis.2010.24.2.1