I vores nyeste markedsundersøgelse af det nordiske marked for HR systemer er det slående hvor store prisforskellene kan være.

Nogle vil argumentere at det ikke er helt det samme man får for pengene grundet forskel i funktionalitet, brugervenlighed, mobilitet m.v. Og andre at det skyldes at de ældre systemer er dyrere grundet forældet teknologi, som er sværere at implementere. Sådan forholder det sig dog ikke. Vi har vurderet de 32 mest dominerende standard HR systemer i Danmark på over 200 forskellige parametre, og især ved priserne fandt vi store forskelle.

Typisk prissættes et HR system efter antal af aktive medarbejdere i virksomheden, og nogle af systemerne er – foruden funktionelt også – prismæssigt fokuseret på bestemte dele af markedet, dvs. segmenterne for små, mellemstore og store virksomheder. 25 af de 32 leveres som en cloud eller SaaS løsning, og resten leveres on-premise eller på begge måder.

ib_tabel

De angivne gennemsnitspriser er afgivet af leverandørerne som vejledende, og vil muligvis se anderledes ud i en skærpet konkurrencesituation.

Vi har fundet at i det lave segment er prisen per medarbejder nogenlunde det samme uanset om det er on-premise eller cloud, men at der kan være en prisforskel på 1:11 afhængig af leverandør og HR system. Det samme er tilfældet for mellem segmentet. Her er prisforskellen dog lidt større, nemlig 1:14. I det høje kundesegment (enterprise) er der dels en stor prisforskel mellem on-premise og cloud, og dels indenfor den enkelte leveranceform. Prisforskellen er for on-premise i det høje segment 1:61 og for cloud 1:146. Dertil kommer at software on-premise initialt har højere priser end cloud, men da cloud er ved løbende betaling, vil en TCO over HR systemets levetid udligne eller overstige on-premise prisen.

Det er voldsomme prisforskelle, som ikke ses mange andre steder i markedet for standard systemer. Vores anbefaling er derfor at få skabt en konkurrencesituation ved anskaffelse af et HR system, således at pris, indhold og kvalitet er transparent, også for leverandøren, der skal afgive et bud, ellers kan man som virksomhed komme til at betale endog meget store overpriser.

Er det leverandørerne som udnytter den manglende gennemsigtighed i markedet til at priserne er så forskellige ? Eller er det andre årsager ? Kom gerne med dit bud …