Herbert Nathan og Co leverer konsulentydelser i hele et ERP projekts livscyklus. Fra den første spæde ideudveksling om hvordan ERP passer ind i en virksomheds samlede projektportefølje og bedst muligt understøtter realiseringen af en forretningsstrategi til anskaffelse, implementering og måske senere helbredstjek og optimering.

 

Det sker ofte, at vi medvirker i en afklaring af, hvorvidt kunden selv, et andet konsulenthus eller vi kan varetage en projektchef-/projektlederrolle hos kunden under selve implementeringen af nyt ERP.

 

Det store spørgsmål hos kunden er: Har jeg mon en medarbejder i egen organisation, der kan påtage sig projektchef-/projektlederrollen?

 

Herbert Nathan og Co har et stort antal ERP projekter med konsulenter i projektledende roller hos vores kunder. Baseret på vores erfaring har vi prøvet at udpege 10 grundlæggende egenskaber, som bør være til stede hos den ideelle kandidat. Det vil måske overraske nogen, at mange af de efter vores opfattelse vigtigste egenskaber er forholdsvist ‘bløde’ kvaliteter.

 

Erfaring. At have prøvet at gennemføre et ERP projekt eller lignende forretningsprojekt er meget værdifuldt. Man kender nogle af faldgruberne, og man ser nogle af de dynamikker, der er på spil, før de bliver til større udfordringer. Samtidig giver en erfaren projektchef/-leder den ro, som er den bedste medicin i rigtigt mange situationer i et komplekst forretningsprojekt, som en ERP implementering er.

Man kan kompensere for manglende erfaring ved at købe ekstern konsulentassistance som sparring til egen mindre erfaren projektleder under et projekt. For en optimal udnyttelse af den type relation er det vigtigt med et løbende og forholdsvist tæt samspil.

 

Gode samarbejdsevner. At kunne lytte aktivt, forstå gruppemekanismerne og indgå i et menneskeligt samspil er måske den vigtigste egenskab overhovedet. ERP projektledelse handler ikke blot om blindt at køre en plan igennem. Det handler i høj grad om at holde retning mod målene, mens man kontinuerligt tilpasser ruten de udfordringer, der nu opstår undervejs. Samtidig er udfordringen at tilpasse ruten på en måde, så alle på holdet kan følge med. Og som leder at forstå at der er forskellige mennesketyper der arbejder på forskellige måder og har behov for kommunikation på forskellig måde. Som leder for en midlertidig organisation er man ingenting uden holdets opbakning og indsats.

 

Ansvarlighed og fokus. Man skal kunne følge ting til dørs – også når andre rundt omkring en selv måske ikke lige får det gjort. At holde retning og fokus på de vigtigste opgaver er ikke enkelt og noget man bare må tage for givet, alle kan.

 

Robusthed. Stress er en stadig stigende udfordring for mennesker. Man kan sige med sikkerhed om et ERP projekt, at der kommer perioder med ekstremt pres. Især på ledelsen af projektet. Det kræver robusthed, at stå distancen. Hvis en kandidat er meget sårbar, bør man overveje en anden konstruktion.

 

Overblik systematik. Det er afgørende at kunne forstå komplekse årsager til, at diverse udfordringer opstår og skabe et (forenklet) overblik og sætte handling i system henimod løsning.

 

Organisationstalent politisk tæft. Det kræver et vist organisationstalent at kunne få ting til at ske, når der er behov for det. Det ideelle er at kunne bevæge sig på alle niveauer i både kundeorganisation og hos leverandører. Fra elev, kantine, IT-afdeling til ledelse og direktion.

 

Positiv energi drive/gennemslagskraft.  Der er en balance mellem at have positivt drive, skabe gode samarbejdsrelationer og så bevare en høj grad af gennemslagskraft. Ikke desto mindre er den type ledelse, vi taler om her, langt hen ad vejen båret af en naturlig myndighed. Godt humør, positiv energi, gode samarbejdsevner og gennemslagskraft er ikke modsætninger, men ligestillede forudsætninger for at lykkes.

 

Ledertalent. En ERP projektorganisation kan i projektets levetid bestå af et antal mennesker, som svarer til antallet af medarbejdere i en mellemstor dansk virksomhed. En af de store forskelle er, at i et ERP projekt sidder medarbejderne med en hverdag samtidig med, at de sidder i projekt. Som ansvarlig projektleder har du dem til låns, og det skal helst være meningsfyldt, når projektet er på dagsordenen. Der er mange andre(s) dagsordener at tage hensyn til. Ledelse i spændingsfeltet mellem basisorganisation, projektorganisation og typisk også en række leverandører, kræver flair for ledelse.

 

Kommunikation. At kunne udstikke og udtrykke retning til forskellige mennesker i vidt forskellige funktioner i en virksomhed under et projekt med et antal leverandører og underleverandører så det forstås ens af alle er helt afgørende for projektfremdrift.

 

Et godt hold. Det er måske lidt atypisk at nævne holdet, når vi taler om projektlederrollen. Men vi er kun så gode, som vi gør hinanden, og det gælder også ERP projekter. Det er helt afgørende, at pladserne rundt om projektlederen er besat af mennesker med dyb ERP faglig og forretningsmæssig indsigt.

 

Ledelse under en høj grad af kompleksitet handler om at få de rigtige ting til at ske i en meningsfyldt orden i tæt samspil med andre mennesker. Det handler om at forenkle og skabe retning i handling – om at sætte sund fornuft i system. Og det handler om at blive ved med det i hele projektets levetid.

 

Forhåbentlig fik du input til valget af din næste ERP projektansvarlige.