Har I jeres ERP-systemer installeret on-premise, dvs. på jeres egne servere eller benytter I en lokal hosting-leverandør til at hoste jeres ERP? Så er måske tiden inde til at overveje én af de mange cloud-baserede hosting-løsninger, som er mulige i dag. Der sker en voldsom udvikling på dette marked, bl.a. med Microsofts Azure eller Amazons AWS (Amazon Web Services). De kan tilbyde en hosting-løsning for alle typer af applikationer og løsninger, herunder også til ERP-systemer, hvor hosting’en kan ske fuldt skalerbart, langt billigere end traditionelle driftsleverandører, det højeste niveau af sikkerhed og med langt bedre overvågningsmuligheder end de traditionelle hosting-løsninger.

 

Både Amazon og Microsoft tilbyder løsninger, hvor man fra time til time kan skrue op og ned på kapaciteten af servere, processorer, RAM- og disklagring. Reelt kan man betragte cloud-hosting som en ”black box” med uendelig kapacitet, og selv om man har reserveret disklagringskapacitet, så kan man skrue ned for servere og processorer, så man vitterligt kan ”fortsætte hvor man slap” dengang man lukkede for en service – det kunne fx være relevant for test- og udviklingsmiljøer. Man kan også skrue op og ned for serviceniveauet, dvs. hvor høj tilgængelighed man ønsker.

 

Med disse nye hosting-løsninger kan man ikke få den samme ydelse for prisen noget andet sted. De er selvfølgelig etableret for at tilbyde en hosting-løsning i den ultimative omkostningseffektivitet (economies of scale), men er også fuldt ud baseret på selvbetjening. Man vil aldrig have mulighed for at skrue op og ned for kapaciteten i en on-premise løsning, og derved også skrue på og ned for omkostningen. Disse hosting-løsninger medfører faktisk, at man har den fulde kontrol, som ved on-premise, men minimalt behov (=næsten intet) for egen infrastruktur og til den lavest mulige pris. Og mon ikke det kan blive endnu billigere, når der kommer mere konkurrence på markedet.

 

Sikkerhedsniveauet for disse nye hosting-løsninger er allerede fra starten etableret på basis af bedste praksis fra de mest erfarne outsourcing-leverandører, og det vil sige at alle krav om data- og adgangssikkerhed vil være overholdt. Endnu kan der være visse problemstillinger mht. persondatasikkerhed, herunder fx fysisk placering af data, men det er helt sikkert noget som vil blive adresseret, så snart de nye retningslinjer fx i EU og Danmark er blevet myndighedsgodkendt.

 

Overvågningsmulighederne er baseret på selvbetjening, dvs. med fuld kontrol via dashboard og med hurtig og enkel kontrol over systemadministrationsopgaver, herunder backup og restore, overvågning af services, såsom applikationer, database, kapacitetsudnyttelse etc. Der findes også funktioner til alarmer og eventstyring – også via mobile enheder, så man alle steder vil kunne overvåge helbredet på sit system.

 

Alt dette fungerer stort set lige som virtualisering, men man skal ikke tænke på at sætte det op, men blot købe services til forskellige formål. Man kan endda købe sig til en præinstalleret database, fx Microsoft SQL eller Oracle, så man ikke skal tænke på at købe licenser til dette. Der er visse ERP-systemer, som allerede er certificerede til at køre op disse løsninger, og vi kan godt forvente, at der vil komme flere ERP-systemer og flere services i den kommende tid.