Digitalisering er en altdominerende megatrend og vi står på kanten til den 4. industrielle revolution.

Digitalisering i virksomheder er ikke nyt. Har man implementeret ERP, så har man digitaliseret virksomhedens forretningsprocesser indenfor eksempelvis produktion, fakturering, kunderelationer, service og regnskab og har den vej igennem gjort virksomheden mere digital, effektiv og konkurrencedygtig. Så hvad er ERP-systemets betydning egentlig, i den digitale transformation vi er i gang med?

Det er stadig ERP-systemets hovedopgave at understøtte og optimere virksomhedens ”Operating model” – altså mere eller mindre det, som foregår ”behind the scene” Det er også forbedringer af denne ”Operating model”, der historisk set har leveret de fleste ”business case drivers” ved investering i ERP.

Det vi ser nu er, at i mange virksomheder er IT og digitalisering rykket øverst op på det strategiske landkort, og fokus er nu i høj grad flyttet fra ”behind the scene” til selve scenen – til virksomhedens ”Value model” og de udadvendte kundeprocesser.

Når virksomheder i dag ønsker at ”digitalisere” så bør man i højere grad bevæge sig op i  ”strategihelikopteren” og se på den samlede forretningsmodel og besvare nogle af nedenstående spørgsmål:

  • Hvordan forventer vi at vores forretningsmodel ser ud om 5-10 år?
  • Hvilke markeds- og branchekræfter, samfundskræfter og ikke mindst teknologiske kræfter vil påvirke vores forretningsmodel og hvilke trusler og muligheder giver det os?
  • Hvordan vil vores Value proposition og Value model komme til at se ud og hvilke krav stiller det til vores Operation model?
  • Hvordan kan digitalisering gøre os i stand til at skalere?
  • Hvordan kan vi gøre vore forretningsmodel og infrastruktur mere agil til at imødegå en stadig stigende forandring?

Det kunne f.eks. være produktionsvirksomheden, som producerer måleudstyr, som ser, at de fremover i højere grad skal sælge måledata fremfor måleudstyr. Eller grossistvirksomheden, som ser, at de fremover skal levere digitale løsninger til deres kunder og logistikservices til deres rene digitale leverandører/konkurrenter. Eller entreprenørvirksomheden som ser, at de fremover skal indgå i digitaliserede udbuds/tilbudsprocesser og være en del af ”Den digitale byggeplads”. Vi ser også detailvirksomheder, som fremover skal tilbyde kunderne en 100% transparent Omni-channel oplevelse og basere sin markedsføring på Big Data og Sociale medier.

De fleste virksomheder bør i denne strategiproces i det mindste forholde sig til betydningen af en række nyere digitale kræfter, eksempelvis: Internet of Things, Robotic process automation, Mobility, Big Data, Cognitive computing, Digital Channels og Cloud computing.

Historiske set har ERP fyldt meget i IT-landskabet i mange virksomheder og har understøttet mange af virksomhedens processer. Men – mange af de forandringer, som kommer til at ske i virksomhedens Value model fremadrettet, kan ikke understøttes med ERP-systemer alene. Dog ser vi også at ERP-leverandørerne bevæger sig ind på de nye teknologier.

En væsentlig del af forretningsstrategien handler i dag om, hvordan digitale platforme, e-commerce, mobile platforme, automatiseret markedsføring, sociale medier, avancerede analyseværktøjer, CRM-systemer og helt nye funktioner til kundeservice understøtter forretningen bedst muligt.

Er ERP så død? Nej – tværtimod. En endnu stærkere ”Value Model” øger bare presset på ”Operating model”, altså alt det bagvedliggende i form af et leverings- og produktionssystem som sikrer, at virksomheden er i stand til at styre ordre- og vareflowet samt levere varen i rette mængde, til rette tid, rette pris og på den rette leveringsmåde.  Det kræver en effektiv forsyningskæde med stærke processer, den rette organisation og et gennemtænkt IT-landskab, hvor ERP-systemer udgør en stor del af fundamentet. Det er således helt fundamentalt at ERP skal hænge sammen med de systemer som understøtter virksomhedens ”Value model”.

Også i forhold til at levere data og forretningslogik til de digitale front-office platforme har ERP en væsentlig rolle. Tag produktkonfigurering som eksempel. ERP rummer af gode grunde typisk modellen for hvordan og inden for hvilke rammer et produkt kan konfigureres, sælges og produceres, hvordan det prissættes og eventuelt rabatteres og hvor lang tid det tager at levere ud fra den givne materiale- og kapacitetssituation og kundens globale leveringsadresse. Al denne information ligger i ERP men skal stilles ”seemless” til rådighed for de digitale front-office platforme, som typisk understøtter tilbuds- og dele af ordreprocesserne.

Generelt er masterdata et område med øget fokus i den digitale virksomhed. Det gælder om at have styr på både strukturerede produkt- og kundedata og mere ustrukturerede data i form af billeder, videoer og dokumenter ikke mindst for at kunne udstille disse data på de digitale platforme på rette vis alt efter land, sprog, brand, osv. Her spiller ERP også en væsentlig rolle ofte i samspil med CMS- og PIM-systemer.

Selvom ERP er et væsentligt fundament i den digitale virksomhed og en form for rygrad i virksomheden, kan ERP som sagt ikke stå alene. Valget af ERP-system eller et andet væsentligt forretningssystem bør betragtes som en delmængde af en bredere digital strategi og business transformation.

Inden en virksomhed anskaffer et nyt væsentligt forretningssystem, er det vigtigt, at virksomheden forstår, hvordan dette system passer ind i virksomhedens overordnede, langsigtede digitale strategi. Herved opnår virksomheden også, at når tiden kommer til at begynde at implementere andre systemer, så vil de forskellige systemer i højere grad passe sammen og være lettere at integrere.

For at opsummere – en digital strategi tager udgangspunkt i et hovedeftersyn af forretningsmodellen og en evaluering de nuværende processer og systemer, identificering af forbedringspotentialer, opstilling og vurdering af alternative strategiske scenarier, valg af scenarier og opstilling af et roadmap for de fremtidige afskaffelses – og implementering initiativer.

HerbertNathan & Co er i dag en del af Devoteam. Vi fortsætter vores aktiviteter som Skandinaviens førende uvildige rådgiver indenfor rådgivning omkring forretningssystemer – men er nu også en del af en international konsulentvirksomhed, hvilket giver endnu større bredde i rådgivningen indenfor digitale forretningsmodeller- og strategier, tilrettelæggelse af den rette IT-arkitektur samt anskaffelse og implementering af denne.